Na Triblavinskej ceste dnes oficiálne otvorili zberný dvor. Občanom Bernolákova tak pribudla ďalšia možnosť ako legálne za poplatok zlikvidovať odpad zo záhrad, výkopovú zeminu či stavebný odpad. Ide o prvú fázu presunu bernolákovskej prevádzky na spracovanie biologického odpadu ďalej od obývaných častí.

Neskôr, keď spoločnosť získa všetky povolenia, k areálu pribudne recyklačné centrum. Prevádzka sa tak presťahovala priamo k diaľnici do priemyselnej zóny na hranicu obcí Chorvátsky Grob a Ivanka pri Dunaji.

Na stránkach prevádzkovateľa www.sekorec.sk nájdete aktuálnu prevádzkovú dobu, cenníky ako aj druhy odpadu, ktoré môžete v zbernom dvore odovzdať.