Podarilo sa. Síce malými krokmi, ale postupne sa darí posilňovať autobusovú dopravu po obci. Vedeniu obce Bernolákovo sa po niekoľko mesačných prípravách a jednaniach podarilo vyjednať s Bratislavskou integrovanou dopravou posilnenie linky 622 zatiaľ o jeden autobus, ktorý môže zvážať deti po obci do základnej školy na prvú hodinu.

Nový grafikon začína platiť od 5.3.2023 a nájdete ho na stránkach  https://www.idsbk.sk/download/ynbw001aj41d.pdf