Zo zdravotných dôvodov bude dňa 10.12.2018 Ing. Denisa Danišová (Referát územného plánovania) neprítomná.