Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že nálepky na smetné nádoby za rok 2020 sú platné do 28. februára 2021.

Informácie o platení poplatku za komunálny odpad na rok 2021 budú zverejnené na internetovej stránke obce, facebookovom profile „Obec Bernolákovo“, poslané prostredníctvom SMS a aplikácie a vyhlásené v obecnom rozhlase.