Nálepky na smetné nádoby na rok 2019 bude možné zakúpiť v dňoch

14. 1. – 28. 2. 2019 na prízemí OcÚ počas stránkových dní.

Nálepky na rok 2018 sú platné až do 28.2.2019

nalepky-za-vyvoz-odpadu-2019 (.pdf)