Spoločnosť AVE oznamuje, že náhradný vývoz bio odpadu za štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutoční v sobotu 18. novembra 2017 a posledný vývoz bio odpadu v roku 2017 sa uskutoční vo štvrtok 14. decembra 2017. Vývozy budú naďalej realizované od marca 2018. Presný harmonogram bude zverejnený začiatkom roka 2018.

Compost bin in the garden garden Composting the odpad bro biological