Pracovníci prevádzky obce odstránili zničené a poškodené skruže slúžiace ako črepníky pri detskom ihrisku a nahradili ich novými, ktoré už čakajú na jarnú výsadbu.