MUDr. Žitňanová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 20.4.2018 a 23.4.2018 neordinuje z dôvodu účasti na školení.

Zastupuje MUDr. Jana Bendová vo Veľkom Bieli počas ordinačných hodín.