MUDr. Soňa Horváthová oznamuje, že dňa 2.9.2020, t.j. v stredu neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

V akútnych prípadoch zastupuje  MUDr. Smreková Adriana, Horova 14, Devínska Nová Ves a to v stredu, na tel. čísle 02/64536387 (v stredu od 13,00 do 16,00 hod).