Oznamujem, že od 27.12.2021-31.12.2021 MUDr. Lysáková Zoja má dovolenku.

Zastupuje MUDr. Poláková Gabriela, Ivánka pri Dunaji v ordinač. hodinách: Pondelok+ štvrtok od 12.00-15.30 hod, ostatné dni od 8.00-12.00 hod. Hlásiť sa na vyšetrenie telefonicky č.t. 0903 797 932