Oznamujeme, že matričný úrad bude v dňoch 27.3. – 12.4.2023 zatvorený.

V prípade úmrtia, prosíme, kontaktujte podateľňu OcÚ, tel. č. 02/40200601.

Ďakujeme za pochopenie.