Vážení občania.

 

Na webovej stránke obce je zverejnený materiál z Ministerstva životného prostredia SR pod názvom „Rozsah hodnotenia“.

Ide o navrhovanú činnosť spoločnosti Kobera NAD, s.r.o. pod názvom: Zhodnocovanie stavebného odpadu, ktorá sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia a doručiť ich na obecný úrad Bernolákovo alebo na Ministerstva životného prostredia SR najneskôr vo štvrtok 25.2.2021.