Obec Bernolákovo oznamuje obyvateľom, že kanalizácia na ulici Jabloňová je spustená. Obyvatelia na tejto ulici sa môžu začať pripájať.

K pripojeniu je potrebné podať si žiadosť o pripojenie v sídle Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, alebo v kontaktnom centre v Senci, Námestie 1. mája 15/A, 903 01 Senec.