Od januára 2020 bude zber odpadu prebiehať podľa priloženého harmonogramu.

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU NA ROK 2020
– komunálny odpad sa bude vyvážať v pondelok a štvrtok 2-týždňový vývoz ( NEPÁRNY TÝŽDEŇ )

– komunálny odpad sa bude vyvážať pondelok a štvrtok týždňový vývoz

– separovaný zber PLASTOV sa bude vyvážať v 2-týždňových intervaloch, vždy v pondelok, prvý vývoz sa uskutoční 13.1.2020 .

– separovaný zber PAPIERA sa bude vyvážať v 4-týždňových intervaloch, vždy v stredu, prvý vývoz sa uskutoční 22.1.2020 .

 

Novinkou v spôsobe triedenia odpadu v roku 2020 bude, že do vriec s plastami môžeme separovať i obaly z kovov a Tetrapakov.

 

Prosíme občanov, aby brali do úvahy, že v deň zberu musia byť nádoby umiestnené na viditeľnom a prístupnom mieste pri obecnej komunikácii.

Reklamácie ohľadne poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov odpadu, zasielať na emailovú adresu reklamaciesc@avesk.sk .

 


 

Ing. Róbert Láska

Referát ochrany životného prostredia

Obecný úrad Bernolákovo

Tel.č. 02/40 200 607

Mobil : 0905 551 464