Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. pre rok 2018 zavádza prideľovanie vriec – 48ks / rok / domácnosť určených na zber separovaných zložiek komunálneho odpadu podľa prílohy č.10 vyhlášky 371/2015 zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. zavedeného v obci Bernolákovo.

Vrecia Vám budú odovzdané spolu s nálepkou za KO pre rok 2018

Oficialne-stanovisko-DS-vrecia (.pdf)