Referát matriky a evidencie obyvateľov bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený v dňoch 13.11. – 24.11.2017