Referát daní a poplatkov je od 25.9. do 29.9. 2017 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.