Referát daní a poplatkov  je z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený  od 13.11.2017 do 29.11.2017