Referát daní a miestnych poplatkov bude od 7.4. do 19.4.2017 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.