Ing. arch. Marian Jurča, referent územného plánovania, kanalizácie a dopravy, má od 7.8.2017 do 18.8.2017 dovolenku