Bc. Anna Simandelová, referent odd. miestnych daní, poplatkov a podnikateľskej činnosti má od 21.8.2017 do 31.8.2017 dovolenku.