Vážení občania, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 426/2021 Z. z. sa budú v Bernolákove dňa 19. marca 2022 konať doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí na starostu obce pre volebné obdobie 2018-2022.

Bližšie informácie o priebehu volieb budeme priebežne zverejňovať na web stránkach obce.