Pozývame občanov v sobotu 13.4.2019 na 3. spoločnú dobrovoľnú brigádu čistenia brehu Bielej Vody obyvateľmi Bernolákovo – časť Juh v katastri obce Bernolákovo. Zraz účastníkov bude o 8.00h na konci Jabloňovej ulice.

Brigáda sa uskutočni v prípade nedaždivého počasia. Je potrebné si priniesť pracovné rukavice.

Pre účastníkov brigády je zabezpečené občerstvenie formou balenej pitnej vody.