Dňa 02.03.2022 bude referát daní a miestnych poplatkov v poobedných hodinách zatvorený.