Vážení občania, oznamujeme, že prebieha distribúcia Rozhodnutí o dani z nehnuteľnosti.

Občanom, ktorí využívajú elektronickú schránku, bolo rozhodnutie zaslané elektronicky.

V prípade, že elektronickú schránku nevyužívate, rozhodnutie Vám bude doručené poštou.