Oznamujeme občanom, že deratizačné balíčky pre rodinné domy je možné zakúpiť v pokladni na OcÚ od 05.06.2020 počas stránkových hodín.

Cena jedného deratizačného balíčka je 6 Eur.

Pripomíname : Vlastník nehnuteľnosti je povinný v záujme ochrany pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonať každoročne deratizáciu svojich nehnuteľností (VZN č. 9/2004 o celoplošnej deratizácii na území obce Bernolákovo).

Deratizácia môže byť vykonaná aj svojpomocne  v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.