P o z v á n k a

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove organizuje, s finančnou podporou obce Bernolákovo, bezpríspevkový odber krvi, na ktorý pozýva všetkých občanov, ktorý môžu darovať svoju krv.

Odber  sa uskutoční 23. októbra 2018 v Kultúrnom dome v Bernolákove v čase od 8,00 hod do 10,30 hod.

Pred odberom je treba dožať obvyklú diétu!