P o z v á n k a

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove pozýva všetkých občanov, ktorí môžu darovať  svoju   krv,   na  bezpríspevkový  odber krvi,  ktorý  sa  uskutoční 11. októbra 2021 v Kultúrnom dome v Bernolákove v čase od 8,00 hod do 10,30 hod.

Pred odberom je treba dožať obvyklú diétu!

 

 

Informácia pre darcov:

Darovanie krvi prebieha s prekrytím horných dýchacích ciest, nevyžaduje sa ani antigénový ani PCR test.

 

Po prekonaní covidu , môže sa darovať krv mesiac po vyliečení.

 

Po očkovaní Pfizerom alebo Modernou môžu darovať 2 týždne po očkovaní a po očkovaní AstrouZenecou ,Sputnikom a Johnson and Jonson je to mesiac.

 

Došlo k zmene aj čo sa týka pendlerov :

Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské hranice (tzv. pendler) je vyradený z darovania krvi a jej zložiek.

Výnimku z vyradenia má darca:
– 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA vakcínou (Moderna a Pfizer)
– 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Sputnik,

Johnson and Johnson)
– 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou, ak bola 1.

dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19
– s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie pred viac ako

180 dňami
Je vhodné, aby darca uvedené skutočnosti dokladoval.