Vážení obyvatelia Bernolákova,

opäť sa blíži čas platenia dane z nehnuteľnosti a dane za psa. Obecný úrad aj tento rok pre Vás pripravil (na základe Vášho záujmu z minulého roka) možnosť osobného vyzdvihnutia rozhodnutí o vyrubenej dani priamo na obecnom úrade:

–          v piatok 14. mája 2021 od 7.30 do 17.00 hod. (prestávka 12.00 – 13.00)

–          v sobotu 15. mája 2021 od 8.00 do 14.00 hod.

Veľmi pekne Vás prosíme,  prineste si so sebou občiansky preukaz a vlastné pero. Na referáte daní a miestnych poplatkov Vám proti podpisu odovzdáme  rozhodnutia o vyrubenej dani, ktorú môžete uhradiť:

  1. buď v pokladni obecného úradu (platobnou kartou alebo v hotovosti, no vzhľadom na hygienické opatrenia preferujeme platbu kartou),
  2. alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu obce SK56 1100 0000 0026 2173 0240.

Splatnosť dane je 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Samozrejme, mimo uvedených mimoriadnych dní si môžete rozhodnutia o vyrubenej dani už od začiatku mája vyzdvihovať v bežné stránkové dni na obecnom úrade.

Ďakujeme Vám za spoluprácu, vážime si to.