Oznamujeme občanom že dňa  8.12.2020 bude prebiehať v obci čipovanie nádob na komunálny odpad a bio odpad na uliciach :
Štúrova, Hviezdoslavova, Kalinčiakova, Hlinkova, Nálepkova, Viničná.

Prosíme preto občanov, aby vyložili svoje  nádoby na komunálny a bio odpad  pred dom. Pracovníci označia nádobu a občania podpíšu preberací protokol.
V prípade,  že Vás naši pracovníci nezastihnú doma, je potrebné nás kontaktovať 0940 278 671, 0905 551 464 alebo emailom odpady@bernolakovo.sk