V dňoch 09-12.05.2022 sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

09.05.2022

Trnavská ulica

11.05.2022

Topoľový rad, Trnková, Tabaková, Šípková, Čučoriedková

12.05.2022

Brusnicová, Malinová, Čerešňová, Lúčna, Višňová, Slivková

Prosíme občanov aby smetné nádoby nechali na ulici voľne dostupné od 14.00h pre potreby čipovania až do večerných hodín.