Dňa 23.05.2022  sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

Slnečnicová, Sadová, Obilná, Hrušková, Hlboká