V utorok 31.5.2022  sa v obci uskutoční čipovanie a  prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na nižšie uvedených uliciach.  V prípade nepriaznivého počasia sa čipovanie a prečipovávanie presunie na najbližší možný termín.  O presune budú  občania informovaní  obvyklým spôsobom.

 

Utorok, 31.5.2022

 

Hájna, Narcisová, Tulipánová, Fialková, Konvalinková, časť Poľnej, Okružná, Muškátová, Orgovánová, Ľaliová, Azalková, Poľná