Čipovanie nádob na ZKO a BRKO 30.5.2022

V pondelok 30.5.2022  sa v obci uskutoční čipovanie a  prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na nižšie uvedených uliciach.  V prípade nepriaznivého počasia sa čipovanie a prečipovávanie presunie na najbližší možný termín.  O presune budú  občania informovaní  obvyklým spôsobom.

 

 

Pondelok, 30.5.2022

 

Hronská, Hornádska, Oravská, Kysucká, Moravská, Brečtanová, Chmeľová, Osiková, Ľanová, Pšeničná, Ražná