Vo štvrtok 2.6.2022 a v piatok 3.6.2022  sa v obci nebude realizovať čipovanie a prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) z  dôvodu odstávky programu MIM.