V stredu 1.6.2022  sa v obci uskutoční čipovanie a  prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na nižšie uvedených uliciach.  V prípade nepriaznivého počasia sa čipovanie a prečipovávanie presunie na najbližší možný termín.  O presune budú  občania informovaní  obvyklým spôsobom.

 

Streda, 1.6.2022

 

Trnavská, Poľovnícka, Stredná, Potočná, Topoľový rad, Lúčna, Čerešňová, Tabaková, Brusnicová, Stromová, Figová, Jabloňová, Broskyňová, Višňová, Slivková, Lesná, Smreková, Dubová, Buková, Lipová, Dunajská, Šalviová, Riečna, Nevädzová.