Dňa v utorok 9.11 sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad)

A BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

Poštová, Orechová, Lekárska a Národného oslobodenia.

Prosíme občanov aby smetné nádoby nechali na ulici voľne dostupné pre potreby čipovania.