V dňoch 02-06.05.2022 sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

 

02.05.2022

Moravská, Kysucká, Ipeľská, Hronská, Oravská, Hornádska, Vážska

03.05.2022

Ražná, Roľnícka, Pšeničná, Ľanová, Chmeľová, Brečtanová, Osiková

04.05.2022

Fialková, Konvalinková, Tulipánová, Narcisová, Snežienková, Okružná, Poľná

05.05.2022

Ľaliová, Azalková, Orgovánová, Muškátová, Krátka, Stredná, Potočná, Poľovnícka

06.05.2022

Trnavská ulica

Prosíme občanov aby smetné nádoby nechali na ulici voľne dostupné od 14.00h pre potreby čipovania až do večerných hodín.