Dňa v pondelok 22.11. sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

Clementisova, Tajovského, Budovateľská, Gróbska, Svätoplukova, Družstevná.

Prosíme občanov aby smetné nádoby nechali na ulici voľne dostupné od 14.00h pre potreby čipovania až do večerných hodín.