Vážení občania,

 

Dňa v pondelok 8.11 sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad)

A BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

Dukelská, Chalúpkova, Komenského, Bottova a Kukučínova.

Prosíme občanov aby smetné nádoby nechali na ulici voľne dostupné pre potreby čipovania.

Ďakujem za súčinnosť a pochopenie.