Dňa vo štvrtok 11.11 sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

Štúrova, Hurbanova, Kvetná, Železničná, Staničná a Priemyselná.

Prosíme občanov aby smetné nádoby nechali na ulici voľne dostupné pre potreby čipovania až do večerných hodín.