BERNOLÁK 3/2017
Uzávierka najbližšieho vydania obecného časopisu dnes – 21. augusta. Vaše príspevky a inzerciu posielajte na mailovú adresu:
casopisbernolak@gmail.com.