Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje, že z dôvodu poruchy bude zajtra, t. j. dňa 27.7.2023 od 8:00 do 15:00 hod. odstávka vodovodu na Trnavskej ulici v úseku od kruhového objazdu po Púpavovú ulicu.