Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje, že v súvislosti s nahlásenou odstávkou vodovodu na Trnavskej ulici v úseku od kruhového objazdu po Púpavovú ulicu, príde aj k odstávke na Dunajskej, Nevädzovej, Šalviovej a Riečnej ulici.

Bude zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou. Cisterna sa bude pohybovať po dotknutých uliciach a zvukovým výstražným znamením bude informovať obyvateľov, že sa na ulici nachádza.