Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 20. apríla 2020, t.j. v pondelok od 13.00 do 17.00 hod. sa budú predávať
nádoby na bioodpad a nálepky na smetné nádoby.

Predaj bude prebiehať cez okno pokladne Obecného úradu. Uprednostňujeme platbu platobnou kartou.