Uzávierka najbližšieho vydania obecného časopisu bude v pondelok 25. novembra. Vaše príspevky a inzerciu posielajte na mailovú adresu casopisbernolak@gmail.com.