BERNOLÁK 3/2018

Uzávierka najbližšieho vydania obecného časopisu bude v utorok 11. 9.2018.

Vaše príspevky a inzerciu posielajte na mailovú adresu casopisbernolak@gmail.com.