BERNOLÁK 1/2019
Uzávierka najbližšieho vydania obecného časopisu bude v piatok 22. februára.
Vaše príspevky a inzerciu posielajte na mailovú adresu casopisbernolak@gmail.com.