Spoločnosť AVESK sa ospravedlňuje, že z dôvodu poruchy na aute nebol k dnešnému dňu uskutočnený zber plastov a skla zo stojísk po obci. Stojiská budú vynesené v čo najkratšom čase.