Spoločnosť AVE SK oznamuje, že počnúc dňom 1.12.2020 bude  v našej obci  zberať  separovaný odpad  len vo vreciach, aké dáva  Obec  pri platení za odpad od spoločnosti AVE SK,  teda v priesvitných bezfarebných vreciach. Vrecia inej farby (čierne, modré, žlté a pod.) zberať nebude, nakoľko sa  hromadí v týchto nepriehľadných vreciach zmesový komunálny odpad namiesto plastov/papiera.  V prípade, ak sa takéto (inofarebné) vrecia vyskytnú, nebude ich spoločnosť AVE  od občanov zberať.